Paliwa opałowe

Od 1 września 2020 roku, aby zakupić olej opałowy należy zarejestrować swoje urządzenia grzewcze. 

Rejestracja na portalu PUESC

1. Należy przygotować:
a) PESEL lub NIP
b) Adres urządzenia wraz z danymi lokalizacyjnymi 
c) Dane urządzeń grzewczych takie jak rodzaj (producent), typ (model), moc (w kW). (Dane te można pozyskać z tablicy znamionowej na urządzeniu lub z dokumentacji)
d) Określić przewidywaną zużywaną ilość w roku kalendarzowym
2. Wejść na stronę https://puesc.gov.pl/ oraz się zalogować, jeśli nie posiadamy konta klikamy UTWÓRZ KONTO w prawym górnym roku ekranu
3. Na stronie głównej PUSEC wybierz PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU , następnie wybieramy ZGŁOSZENIE AKC-RU znajdujące się z prawej strony.
4. Wypełniamy formularz, sprawdzamy poprawność danych. Zalecamy sprawdzić poprawność lokalizacji. Jeśli posiadamy kilka urządzeń grzewczych w kilku miejscach należy dodać każde miejsce osobno oraz do każdego miejsca przypisać odpowiednie urządzenie. Jeśli wypełniliśmy formularz klikamy zatwierdź.
5. Podpisanie formularza możemy dokonać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznym

Generowanie kodów transakcyjnych

Po zalogowaniu na portalu https://puesc.gov.pl/ należy wybrać zakładkę PALIWA OPAŁOWE następnie z menu po prawej stronie wybieramy KODY TRANSKAKCYJNE . Po wybraniu odpowiedniego identyfikatora (PESEL – dla osoby fizycznej, NIP – dla firm) zatwierdzamy formularz. Po przejściu do podglądu zarejestrowanych danych ponownie wybieramy KODY TRANSAKCYJNE . W formularzu podajemy liczbę kodów do wygenerowania zaznaczamy oświadczenie i zatwierdzamy. (Przycisk zatwierdź pojawi się po zaznaczeniu oświadczenia) Po zatwierdzeniu formularza zostajemy przeniesieni do okna z wygenerowanymi kodami transakcyjnymi Ten formularz pozwala na inne operacje na kodach transkacyjnych – wyświetalanie niewykorzystanych kodów, wyświetlanie wykorzystanych kodów, oraz unieważnienie wszystkich kodów transkacyjnych.

Zamawianie i potwierdzenie dostawy oleju opałowego

Podczas składania zamówienia należy podać:
a) W przypadku osób fizycznych: identyfikator za pomocą którego zarejestrowano urządzenie grzewcze ( NIP, PESEL, DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, KARTA STAŁEGO POBYTU, PRAWO JAZDY), imię, nazwisko, adres zamieszkanie, numer identyfikacyjny miejsca dostarczenia lub adres miejsca dostawy wraz z numerem idencyfikacyjnym  urządzenia ( w przypadku urządzeń niestacjonarnych)

b) W przypadku firm: NIP, numer identyfikacyjny miejsca dostarczenia lub adres miejsca dostawy wraz z numerem identyfikacyjnym  urządzenia ( w przypadku urządzeń niestacjonarnych)

Rejestrację urządzeń grzewczych można również dokonać w urzędzie skarbowym